Bleeker P.

Bibliographie associée

idbiblio auteurs support annee ext. pages
Bijdragen tot de geneeskundige topographie van Batavia. Generisch overzicht der Fauna.
Natuur- en Geneeskundig Archief voor Neêrland's-Indië, 1
199 Bleeker P. Journal 1844 # 551-553.
Bijdragen tot de geneeskundige topographie van Batavia, Generisch overzicht der Fauna.
Natuur- en Geneeskundig Archief voor Neêrland's-Indië, 2
208 Bleeker P. Journal 1845 # 505-528.
Overzicht der siluroiden welke te Batavia voorkomen.
Natuur- en Geneeskundig Archief voor Neêrland's-Indië, 3
212 Bleeker P. Journal 1846 a 135-184.
Siluroideorum Bataviensium species nuperrime detectae.
Natuur- en Geneeskundig Archief voor Neêrland's-Indië, 3
213 Bleeker P. Journal 1846 b 284-293.
Siluroideorum Bataviensium conspectus diagnosticus.
Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap der Kunsten en Wetenschappen, 21
224 Bleeker P. Journal 1847 # 1-60.
Bijdrage tot de kennis der Blennioïden en Gobioïden van den Soenda-Molukschen Archipel, met beschrijving van 42 nieuwe soorten.
Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap der Kunsten en Wetenschappen, 22
232 Bleeker P. Journal 1849 b 1-40..
Beidrage tot de kennis der ichthyologische fauna van het eiland Madura, met beschrijving van eenige nieuwe species.
Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap der Kunsten en Wetenschappen, 22 (8)
233 Bleeker P. Journal 1849 a 16 p.
Bijdrage tot de kennis der Chaetodontoiden van den Soenda. Molukschen Archipel.
Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap der Kunsten en Wetenschappen, 23
241 Bleeker P. Journal 1850 # 31 p.
Over eenige nieuwe soorten van Pleuronectoiden van den Indischen Archipel.
Natuurkundig tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 1
245 Bleeker P. Journal 1851 a 401-416.
Over eenige nieuwe soorten van Megalops, Dussumieria, Notopterus en Astronesthes.
Natuurkundig tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 1
246 Bleeker P. Journal 1851 c 417-424.
Over eenige nieuwe geslachten en soorten van Makreelachtige visschen van den Indischen Archipel.
Natuurkundig tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 1
247 Bleeker P. Journal 1851 e 341-372.
Derde bijdrage tot de kennis der Ichthyologische fauna van Borneo, met beschrijving van eenige nieuwe soorten van zoetwatervisschen.
Natuurkundig tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 2
248 Bleeker P. Journal 1851 b 57-70.
Bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna van Riouw.
Natuurkundig tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 2
249 Bleeker P. Journal 1851 d 469-497.
Bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna van de Moluksche eilanden. Visschen van Amboina en Ceram.
Natuurkundig tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 3
254 Bleeker P. Journal 1852 b 229-309.
Nieuwe bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna van Ceram.
Natuurkundig tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 3
255 Bleeker P. Journal 1852 c 698-714.
Bijdrage tot de kennis der makreelachtige visschen van den Soenda- Molukschen Archipel.
Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap der Kunsten en Wetenschappen, 24 (5)
256 Bleeker P. Journal 1852 d 1-93.
Bijdrage tot de kennis der Chirocentroidei, Lutodeiri, Butirini, Elopes, Notopteri, Salmones, Echeneoidei en Ophidini van den Soenda-Molukschen Archipel.
Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap der Kunsten en Wetenschappen, 24
257 Bleeker P. Journal 1852 a 1-32.
Diagnostische beschrijvingen van nieuwe of weinig bekende vischsoorten van Sumatra. Tiental V - X.
Natuurkundig tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 4
262 Bleeker P. Journal 1853 c 243-302.
Nieuwe tientallen diagnostische beschrijving van niewe of wenig bekende vischsoorten van Sumatra.
Natuurkundig tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 5
263 Bleeker P. Journal 1853 b 495-534.
Bijdrage tot de kennis der Troskieuwige visschen van den Indischen Archipel.
Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap der Kunsten en Wetenschappen, 25 (6)
264 Bleeker P. Journal 1853 a 1-30.
Species Piscium bataviensium novae vel minus cognitae.
Natuurkundig tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 6
270 Bleeker P. Journal 1854 a 191-202.
Syngnathus tapeinosoma, eene nieuwe zeenaald van Anjer.
Natuurkundig tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 6
271 Bleeker P. Journal 1854 b 375-376.
Derde bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna van de Banda-eilanden.
Natuurkundig tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 6
272 Bleeker P. Journal 1854 c 89-114.
Bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna van der eiland Bosroe.
Natuurkundig tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 7
273 Bleeker P. Journal 1854 d 37-48.
Negende bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna van Borneo. Zoetwatervischen van Pontianak en Bandjermasin.
Natuurkundig tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 9
287 Bleeker P. Journal 1855 # 415-430.
Beschrijvingen van nieuwe en wenig bekende vischsoorten van Manado en Makassar, grootendeels verzameld op eene reis door den Molukschen Archipel, gedaan in het gevolg van den Gouverneur Generaal Duymaer van Twist (in September en October 1855).
Acta Societatis Regiae Scientiarum Indo-Neerlandicae, 1
296 Bleeker P. Journal 1856 a 1-80.
Bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna van het eiland Boero.
Natuurkundig tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 11
297 Bleeker P. Journal 1856 b 383-414.
Index descriptionum specierum piscium Bleekerianarum in voluminibus 1 ad 19 diarii Societatis Scientiarum Indo-Batavae.
Natuurkundig tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 14
305 Bleeker P. Journal 1857 # 447-486.
Zesde bijdrage tot de kennis der vischfauna van Sumatra. Visschen van Padang, Troessan, Priaman, Sibogha en Palembang.
Acta Societatis Regiae Scientiarum Indo-Neêrlandicae, 3, 9
"
10650 Bleeker P. Journal 1857 # 1-50.
De Visschen van den Indischen Archipel.
Acta Societatis Regiae Scientiarum Indo-Neerlandicae, 4
312 Bleeker P. Journal 1858 a 256 p.
Ichthyologiae Archipelagi Indici prodromus I. Siluri.
Acta Societatis Regiae Scientiarum Indo-Neerlandicae, 4
313 Bleeker P. Journal 1858 b 1-370.
Ordo Cyprini, Karpers.
Acta Societatis Regiae Scientiarum Indo-Neerlandicae, 7
345 Bleeker P. Journal 1860 b 1-492.
Achtste bijdrage tot de kennis der vischfauna van Sumatra. Visschen van Benkoelen, Priaman, Tandjong, Palembang en Djambi.
Acta Societatis Regiae Scientiarum Indo-Neerlandicae, 8
346 Bleeker P. Journal 1860 c 1-88.
13de bijdrage tot de kennis der vishfauna van Borneo.
Acta Societatis Regiae Scientiarum Indo-Neerlandicae, 8
347 Bleeker P. Journal 1860 d 60-64.
Over eenige vischsoorten van de Kaap de Goede Hoop.
Natuurkundig tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 21
348 Bleeker P. Journal 1860 a 49-80.
Sur quelques genres de la famille des Pleuronectoides.
Verslagen en Medeedelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen Amsterdam, Afdeeling Naturukunde, 13
371 Bleeker P. Journal 1862 b 422-429.
Notices ichthyologiques (I-IX).
Verslagen en Medeedelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen Amsterdam, Afdeeling Naturukunde, 14
372 Bleeker P. Journal 1862 c 123-141.
Atlas ichthyologique des Indes orientales Néérlandaises, publié sous les auspices du gouvernement colonial néérlandais.
Amsterdam, 1862-1877, 9 vol. Tome 2, Siluroides, Characoides et Heterobranchoides, 1862.
373 Bleeker P. Ouvrage 1862 a
Atlas ichthyologique des Indes orientales néérlandaises, publié sous les auspices du Gouvernement colonial néérlandais, Amsterdam : 9 vol.
Amsterdam, 1. Scaroides et Labroides, 1862
10041 Bleeker P. Ouvrage 1862 b xx+168 p.,pl. I-XLVIII.
Atlas ichthyologique des Indes orientales néérlandaises, publié sous les auspices du Gouvernement colonial néérlandais, Amsterdam : 9 vol.
Amsterdam, 2. Siluroides, Characoides et Heterobranchoides, 1862.
10042 Bleeker P. Ouvrage 1862 c 112 p.,pl. XLIX-CI.
Mémoire sur les poissons de la côte de Guinée.
Natuurkundige verhandelingen der Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen
388 Bleeker P. Journal 1863 a 136 p.,28 pl.
Sur quelques genres nouveaux du groupe des Synodontis.
Nederlandsch Tijdschrift voor de Dierkunde, 1
389 Bleeker P. Journal 1863 b 52-55.
Systema Silurorum revisum.
Nederlandsch Tijdschrift voor de Dierkunde, 1
390 Bleeker P. Journal 1863 c 77-122.
Systema Cyprinoïdeorum revisum.
Nederlandsch Tijdschrift voor de Dierkunde, 1
391 Bleeker P. Journal 1863 e 187-210.
Septième mémoire sur la faune ichthyologique de l'Île Timor.
Nederlandsch Tijdschrift voor de Dierkunde, 1
392 Bleeker P. Journal 1863 f 262-276.
Septième notice sur la faune ichthyologique de la faune de Céram.
Nederlandsch Tijdschrift voor de Dierkunde, 1
393 Bleeker P. Journal 1863 g 253-261.
Description de quelques espèces de poissons nouvelles ou peu connues de Chine envoyées au Musée de Leide par M. G. Schlegel.
Nederlandsch Tijdschrift voor de Dierkunde, 1
394 Bleeker P. Journal 1863 i 135-150.
Sur les genres de la famille des Cobitoïdes.
Nederlandsch Tijdschrift voor de Dierkunde, 1.
395 Bleeker P. Journal 1863 d 361-368.
Sur les genres de la famille des Cobitoïdes.
Verslagen en Medeedelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen Amsterdam, Afdeeling Naturukunde, 15
396 Bleeker P. Journal 1863 d 32-44.
Atlas ichthyologique des Indes orientales Neerlandaises, publié sous les auspices du gouvernement colonial Neerlandais.
III. Cyprins
397 Bleeker P. Ouvrage 1863 h 150 p.,43 pl.
Atlas ichthyologique des Indes orientales néérlandaises, publié sous les auspices du Gouvernement colonial néérlandais, Amsterdam : 9 vol.
Amsterdam, 3. Cyprins, 1863.
10043 Bleeker P. Ouvrage 1863 # 150 p.,pl. CII-CXLIV.
Atlas ichthyologique des Indes orientales néérlandaises, publié sous les auspices du Gouvernement colonial néérlandais, Amsterdam : 9 vol.
Amsterdam, 4. Murenes, Synbranches, Leptocephales, 1864.
10044 Bleeker P. Ouvrage 1864 # 132 p.,pl.CXLV-CXCIII.
Description de quelques espèces de poissons du Japon, du Cap de Bonne Espérance et de Suriname, conservés au Musée de Leide.
Nederlandsch Tijdschrift voor de Dierkunde, 2
430 Bleeker P. Journal 1865 a 250-269.
Enumération des espèces de poissons actuellement connues de l'Île d'Amboine.
Nederlandsch Tijdschrift voor de Dierkunde, 2
431 Bleeker P. Journal 1865 b 270-297.
Atlas ichthyologique des Indes orientales néérlandaises, publié sous les auspices du Gouvernement colonial néérlandais, Amsterdam : 9 vol.
Amsterdam, 5. Baudroies, Ostracions, Gymnodontes, Balistes, 1865.
10045 Bleeker P. Ouvrage 1865 # 152 p.,pl. CXCIV-CCXXXI.
Sur la pluralité des espèces Indo-archipélagiques du genre Megalops (Lacép.).
Nederlandsch Tijdschrift voor de Dierkunde, 3
453 Bleeker P. Journal 1866 # 278-292.
Description de quelques espèces nouvelles de Gobius de Madagascar.
Archives Néerlandaises de Sciences naturelles, 2
477 Bleeker P. Journal 1867 # 403-420.
Description de trois espèces inédites de Chromidoides de Madagascar.
Verslagen en Medeedelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen Amsterdam, Afdeeling Naturukunde, 2 (11)
496 Bleeker P. Journal 1868 # 307-314.
Description de deux espèces inédites d'Alticus de Madagascar.
Verslagen en Medeedelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen Amsterdam, Afdeeling Naturukunde, 2 (3)
509 Bleeker P. Journal 1869 # 234-236.
Atlas ichthyologique des Indes orientales néérlandaises.
Frédéric Muller, editeur, Amsterdam, Livr. 25 et 26
554 Bleeker P. Ouvrage 1872 # 61-140.
Atlas ichthyologique des Indes orientales néérlandaises, publié sous les auspices du Gouvernement colonial néérlandais, Amsterdam : 9 vol.
Amsterdam, 6. Pleuronectes, Scombresoces, Clupees, Clupesoces, Chauliodontes, Saurides, 1866-72.
10046 Bleeker P. Ouvrage 1872 # 170 p.,pl.CCXXXII-CCLXXVIII.
Description de quelques espèces de poissons de l'Ile de la Réunion et de Madagascar.
Nederlandsch Tijdschrift voor de Dierkunde, 4
559 Bleeker P. Journal 1873 b 92-105.
Mémoire sur la faune ichthyologique de Chine.
Nederlandsch Tijdschrift voor de Dierkunde, 4
560 Bleeker P. Journal 1873 c 113-154.
Atlas ichthyologique des Indes orientales neerlandaises. Percoides, Priacanthiformes, Serraniformes, Grammisteiformes, Percaeformes, Datniaeformes.
Amsterdam, VII
561 Bleeker P. Ouvrage 1873 a 126 p.
Esquisse d'un système naturel des Gobioides.
Archives Néerlandaises de Sciences naturelles, 9
570 Bleeker P. Journal 1874 c 289-331.
Révision des espèces d' Ambassis et de Parambassis de l'Inde Archipélagique.
Natuurkundige verhandelingen der Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, 1873 (1874) 3 Verz. 2 (1)
571 Bleeker P. Journal 1874 b 83-106.
Typi nonnulli generici piscium neglecti.
Verslagen en Medeedelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen Amsterdam, Afdeeling Naturukunde, 8 (2)
572 Bleeker P. Journal 1874 a 367-371.
Recherches sur la faune de Madagascar et de ses dépendances d'après les découvertes de Francois P. L. Pollen et D. C. van Dam. Pt. 4. Poissons de Madagascar et de l'Île de la Réunion.
Leiden, E. J. Brill.
581 Bleeker P., Pollen F.P.L. Ouvrage 1875 # 104 p.,24 pl.
Description de quelques espèces insulindiennes inédites des genres Oxyurichthys, Paroxyurichthys et Cryptocentrus.
Verslagen en Medeedelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen Amsterdam, Afdeeling Naturukunde, 2 (9)
591 Bleeker P. Journal 1876 # 138-148.
Atlas ichthyologique des Indes orientales néérlandaises, publié sous les auspices du Gouvernement colonial néérlandais, Amsterdam : 9 vol.
Amsterdam, 7. Percoides (1), 1873-1876.
10047 Bleeker P. Ouvrage 1876 # 126 p.,pl. CCLXXIX-CCCXX.
Atlas ichthyologique des Indes orientales néérlandaises, publié sous les auspices du Gouvernement colonial néérlandais, Amsterdam : 9 vol.
Amsterdam, 8. Percoides (2, Spariformes), 1867-77.
10048 Bleeker P. Ouvrage 1877 # 156 p.,pl. CCCXXI-CCCLIV.
Quatrième mémoire sur la faune ichthyologique de la Nouvelle Guinée.
Archives Néerlandaises de Sciences naturelles, 13
609 Bleeker P. Journal 1878 # 35-66,2 pl.
Sur deux espèces inédites de cichloides de Madagascar.
Verslagen en Medeedelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen Amsterdam, Afdeeling Naturukunde, 2 (12)
610 Bleeker P. Journal 1878 b 192-198,1 pl.
Atlas ichthyologique des Indes orientales néérlandaises, publié sous les auspices du Gouvernement colonial néérlandais, Amsterdam : 9 vol.
Amsterdam, 9. Toxotoidei, Chaetodontoidei, Nandoidei, 1876-78.
10049 Bleeker P. Ouvrage 1878 # 80 p.,pl. CCCLV-CCCLIX ; CCCLXIII-CCCCXX.
Contribution à la faune ichthyologique de l'Île Maurice.
Verhandelingen der Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen, Afdeeling Natuurkunde, 18
617 Bleeker P. Journal 1879 # 1-23,3 fig.