Leptoglanis rotundiceps (Hilgendorf, 1905) Recherche rapide

Attributs

  • DISTRIBUTION: Lien Faunafri
  • Current distribution known : Middle Zambezi, rivers in Kenya, Tanzania, Zambia, Zimbabwe, N. Mozambique .
  • Size : 37 mm TL .
  • Types :
    • Gephyroglanis rotundiceps Hilgendorf, 1905: 412. Type locality: "Im Bubu bei Irangi". Syntypes (20) ZMHU.